Raport bieżący nr 2/2020

19 marca 2020

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Raport roczny za 2019 r.

Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu raport roczny za 2019 r.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3