Raport bieżący nr 2/2021

23 lutego 2021

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Raport Roczny nr 2/2021

Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu raport roczny za 2020 r. wraz ze stanowiskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki odnoszącą się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniem.

zal nr 1
zal nr 2
zal nr 3
zal nr 4
zal nr 5