Raport bieżący nr 2/2023 EBI

15 lutego 2023

Skrócona nazwa emitenta: CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za rok 2022.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego Spółki za rok 2022, którego publikacja zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 1/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2023 r., miała nastąpić w dniu 17 lutego 2023 r.

Nowy termin publikacji przedmiotowego raportu został wyznaczony na dzień 28 lutego 2023 r.