Raport bieżący nr 20/2021

27 grudnia 2021

Skrócona nazwa emitenta: CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 25 stycznia 2022 r.

Postawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) oraz pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:
Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) działając na postawie art. 399 § 1 i art. 402(1) oraz 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 25 stycznia 2022 roku na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Spaces Marszałkowska, ul. Marszałkowska 126/134 (I piętro), 00-008 Warszawa.

W załączeniu Spółka przekazuje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał. Treść proponowanych zmian w Statucie Spółki znajduje się w projekcie uchwały nr 3.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce, Spółka zwraca uwagę akcjonariuszy, na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: hello@cherrypickgames.com

CHP_Ogloszenie_NWZ-0
Projekty_uchwal_25.01.2022-1