Raport bieżący nr 20/2021

27 września 2021

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 września 2021 r.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. „Spółka” informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 września 2021 r. co najmniej 5% liczby głosów posiadali następujący akcjonariusze:

1. Marcin Kwaśnica posiadał 446.126 akcji Spółki, z których przysługiwało 446.126 głosów, co stanowiło 49,98% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 32,82% ogólnej liczby głosów w Spółce.

2. Michał Sroczyński posiadał 280.065 akcji Spółki, z których przysługiwało 280.065 głosów, co stanowiło 31,38% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 20,60% ogólnej liczby głosów w Spółce.

3. Rockbridge FIZ Long – Short, Rockbridge FIZ Alpha Hedge, Rockbridge FIO Parasol Rockbridge Subf. Gier i Innowacji, Rockbridge FIO Parasol Rockbridge Subf. Akcji MISŚ, reprezentowane przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadała 161.376 akcji Spółki, z których przysługiwało 161.376 głosów, co stanowiło 18,08% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 11,87% ogólnej liczby głosów w Spółce.