Raport bieżący nr 23/2018

19 grudnia 2018

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Powiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Postawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu: 

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 19 grudnia 2018 r. otrzymał od Prezesa Zarządu Pana Marcina Kwaśnicy powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki. Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

Załącznik nr 1