Raport bieżący nr 23/2019

6 września 2019

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Postawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu: 

Zarząd Cherrypick Games S.A. informuje, iż w dniu 6 września 2019 roku otrzymał od Pana Michała Sroczyńskiego – Członka Zarządu Spółki powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załącznik nr 1