Raport bieżący nr 23/2021

23 listopada 2021

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Żądanie akcjonariusza – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 22 grudnia 2021 roku

Postawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. „Spółka” w związku z otrzymanym w dniu 22 listopada 2021 r. żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki złożonym przez Movie Games S.A., działając na podstawie art. 399 §1, art. 400 §1 oraz art. 402_1_ i _2_ Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 22 grudnia 2021 r. na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej P. Błaszczak, R. Błaszczak, R. Gąsiewski, M. Błaszczak, M. Fyk, T. Merta s.c. w Warszawie _00-139_ przy Placu Bankowym 1.

W załączeniu Spółka przekazuje otrzymane żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce, Spółka zwraca uwagę akcjonariuszy, na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: hello@cherrypickgames.com

Zal nr 1
Zal nr 2
Zal nr 3