Raport bieżący nr 24/2021

26 listopada 2021

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Korekta raportu ESPI 23/2021. Otrzymanie wniosku ze zgłoszeniem projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad NWZ. Otrzymanie zgłoszenia kandydatury na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Postawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. _”Spółka”_, przekazuje korektę załącznika do raportu bieżącego ESPI 23/2021 dot. ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 grudnia 2021 r. _”NWZ”_.
Zmiana dotyczy wskazanego w załączniku miejsca odbycia NWZ.

Treść przed korektą: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Izbickiej 8A.”

Po korekcie: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej P. Błaszczak, R. Błaszczak, R. Gąsiewski, M. Błaszczak, M. Fyk, T. Merta s.c. w Warszawie _00-139_ przy Placu Bankowym 1.”

Jednocześnie, Spółka informuje o otrzymaniu w dniu 25 listopada 2021 r. w godzinach wieczornych, wniosku ze zgłoszeniem projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do punktu 5 ogłoszonego porządku obrad NWZ, oraz zgłoszenie kandydatury pana Kamila Gemry na członka Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu do niniejszego raportu, Spółka przekazuje skorygowane ogłoszenie o zwołaniu NWZ, otrzymany projekt uchwały oraz CV zgłoszonego kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki.

 

Załączniki:

CV_Kamil_Gemra
Projekt_uchwaly_NWZ_-_Cherrypick_Games_S.A_
CHP_Ogloszenie_NWZ