Raport bieżący nr 26/2019

12 listopada 2019

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Podjęcie decyzji o wydaniu pierwszej gry na platformę Nintendo Switch

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: 

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 12 listopada 2019 r. podjął decyzję o wydaniu gry Sports Hero, dotychczas dostępnej na platformach iOS i Android, na platformę Nintendo Switch. Wydanie przedmiotowej gry nastąpi na przełomie Q2/Q3 2020 roku.
Spółka zamierza rozszerzyć swoją działalność poprzez wydawanie kolejnych gier znajdujących się w jej portfolio na platformie Nintendo Switch.