Raport bieżący nr 26/2021

22 grudnia 2021

Skrócona nazwa emitenta: CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 grudnia 2021 r.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd Cherrypick Games S.A. _”Spółka”_ informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 grudnia 2021 r. co najmniej 5% liczby głosów posiadali następujący akcjonariusze:

1. Marcin Kwaśnica posiadał 552.476 akcji Spółki, z których przysługiwało 552.476 głosów, co stanowiło 60,99% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 40,64% ogólnej liczby głosów w Spółce.

2. Michał Sroczyński posiadał 280.065 akcji Spółki, z których przysługiwało 280.065 głosów, co stanowiło 30,92% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 20,60% ogólnej liczby głosów w Spółce.

3. Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadała 68.100 akcji Spółki, z których przysługiwało 68.100, co stanowiło 7,52% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 5,01% ogólnej liczby głosów w Spółce.