Raport bieżący nr 3/2019

30 stycznia 2019

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019.

Postawa prawna: Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu: 

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2019:

– raport za rok obrotowy 2018 r. – 20 marca 2019 r.

– raport za I kwartał 2019 r. – 14 maja 2019 r.

– raport za II kwartał 2019 r. – 12 sierpnia 2019 r.

– raport za III kwartał 2019 r. – 13 listopada 2019 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że na podstawie §6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” nie będzie publikowała raportu okresowego za IV kwartał 2018 roku.