Raport bieżący nr 3/2020

16 kwietnia 2020

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Zawarcie umowy o współpracy ze Skillz Inc

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: 

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2020 r. doszło do zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Spółką a Skillz Inc. z siedzibą w San Francisco („Skillz”) („Umowa”).Na mocy zawartej Umowy Spółka zobowiązała się do przygotowania specjalnych wersji gier na platformę Skillz. Spółka przygotuje gry: Touchdown Hero oraz Solitaire: Wildlife Adventures.Strony ustaliły typowe zasady podziału przychodów (Revenue Share). Pod warunkiem osiągniecia przez gry Spółki szeregu wskaźników opisanych w Umowie, Skillz zobowiązał się do przeznaczenia na marketing i reklamę kwot do 5.000.000 USD na każdą z gier.Umowa została zawarta na jeden rok, z możliwością automatycznego przedłużenia o kolejne okresy obejmujące jeden rok.Skillz jest podmiotem prowadzącym międzynarodową platformę, na której udostępnia gry typu eSport oraz multiplayer.