Raport bieżący nr 3/2020

19 marca 2020

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat:Uzupełnienie raportu rocznego za 2019 r.

Postawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu stanowisko Zarządu Spółki wraz z opinią Rady Nadzorczej Spółki odnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniem.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2