Raport bieżący nr 3/2021

29 stycznia 2021

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Aktualizacja informacji dotyczących spłaty należności przez Kuu Hubb Oy oraz działań podejmowanych przez Spółkę

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. _”Emitent” lub „Spółka”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 23/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie informacji dotyczącej braku spłaty należności od Kuu Hubb Oy oraz działań podejmowanych przez Spółkę, informuje, że na podstawie obustronnie złożonych deklaracji uzgodniono, iż Kuu Hubb Oy dokona spłaty należności w łącznej wysokości 250.000 euro do dnia 15 lutego 2021 r., stanowiącej drugą ratę należności wynikającej z zawartej ugody, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 14/2020 z dnia 7 października 2020 r. _”Ugoda”_,

W przypadku dokonania spłaty należności przez Kuu Hubb Oy zgodnie z powyższymi warunkami, Emitent zadeklarował podjęcie negocjacji w sprawie zawarcia aneksu do Ugody w zakresie przesunięcia terminu spłaty trzeciej raty należności określonej w Ugodzie.

Jednocześnie Emitent informuje, że jest w trakcie uzyskiwania klauzuli wykonalności w związku z otrzymanym wyrokiem, o którym mowa w raporcie bieżącym ESPI nr 11/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r.