Raport bieżący nr 3/2022 EBI

28 stycznia 2022

Skrócona nazwa emitenta: CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:
Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2022:
– raport za rok obrotowy 2021 r. – 18 marca 2022 r.
– raport za I kwartał 2022 r. – 16 maja 2022 r.
– raport za II kwartał 2022 r. – 10 sierpnia 2022 r.
– raport za III kwartał 2022 r. – 9 listopada 2022 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że na podstawie §6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” nie będzie publikowała raportu okresowego za IV kwartał 2021 roku.