Raport bieżący nr 3/2023 EBI

28 lutego 2023

Skrócona nazwa emitenta: CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Raport roczny za 2023 rok

Podstawa prawna:  § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za 2022 r.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5