Raport bieżący nr 4/2018

2 maja 2018

Skrócona nazwa emitenta: CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Zawarcie umowy sprzedaży praw do gry MyHospital.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 26 lutego 2018 r dotyczącego uzgodnień z Kuu Hubb Oy z siedzibą w Helsinkach _”Kuu Hubb”_ podstawowych warunków zmiany zasad dystrybucji gry MyHospital, Zarząd Cherrypick Games S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 2 maja 2018 r. powziął wiadomość o podpisaniu umowy nabycia przez Kuu Hubb wszystkich praw do gry MyHospital.
Umowa przewiduje również przejęcie przez Kuu Hubb kosztów utrzymania, marketingu i reklamy oraz wszystkich kosztów oprogramowania, serwerów i usług telekomunikacyjnych związanych z obsługą lub publikacją gry. Spółka będzie utrzymywać zespół odpowiedzialny za rozwój gry My Hospital i prace rozwojowe w grze do końca czerwca 2021 roku, przy czym Kuu Hubb ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu prac związanych z rozwojem gry MyHospital przez Emitenta i ich przejęciu przez siebie.
Kuu Hubb zapłaci Emitentowi wynagrodzenie w kwocie 2,6 mln euro płatne w 26 miesięcznych ratach począwszy od kwietnia 2019 r.
W przypadku gdy Kuu Hubb odzyska ww. kwotę z dochodów osiągniętych z gry, Emitent będzie posiadał 25% udziału w dalszych generowanych przez grę dochodach.