Raport bieżący nr 4/2021

19 kwietnia 2021

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat:  Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 kwietnia 2021 r. 

Postawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”), niniejszym w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 kwietnia 2021 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad oraz nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Ponadto podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono do protokołu sprzeciwów. Spółka przekazuje treść podjętych uchwał w załączeniu do niniejszego raportu.

Załącznik: Uchwaly podjete na ZWZ