Raport bieżący nr 4/2018

24 kwietnia 2018

Skrócona nazwa Emitenta: Cherrypick Games S.A.

Data sporządzenia: 2018-04-24

Temat:

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2018 roku

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2018 roku.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”