Raport bieżący nr 5/2019

21 marca 2019

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Korekta jednostkowego raportu rocznego Spółki za rok 2018

Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść raportu: 

W nawiązaniu do raportu rocznego nr 4/2019 z dnia 20 marca 2019 r., Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2018.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3