Raport bieżący nr 5/2020

4 czerwca 2020

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 3 lipca 2020 roku

Postawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu: 

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) działając na postawie art. 399 § 1 i art. 402(1) oraz 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 3 lipca 2020 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Izbickiej 8A

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4