Raport bieżący nr 5/2020

3 kwietnia 2020

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Postawa prawna: §3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 3 kwietnia 2020 r. została zawarta umowa z IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie na doradztwo przy wprowadzeniu akcji serii D Spółki do obrotu na Rynku NewConnect oraz pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy przy wprowadzeniu akcji serii D Spółki do obrotu na Rynku NewConnect („Umowa”). Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.