Raport bieżący nr 5/2022 EBI

15 marca 2022

Skrócona nazwa emitenta: CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za rok 2021

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:
Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego Spółki za rok 2021, którego publikacja zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 3/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2022 r., miała nastąpić w dniu 18 marca 2022 r.

Nowy termin publikacji przedmiotowego raportu został wyznaczony na dzień 21 marca 2022 r.