Raport bieżący nr 6/2019

10 maja 2019

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 7 czerwca 2019 roku

Postawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu: 

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) działając na postawie art. 399 § 1 i art. 402(1) oraz 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 i ust. 4 Statutu Spółki zwołuje na dzień 7 czerwca 2019 roku na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie (04-838) przy ul. Izbickiej 8a.

W załączeniu Spółka przekazuje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4