Raport bieżący nr 6/2020

22 czerwca 2020

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Podpisanie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Millennium S.A.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: 

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 czerwca 2020 r. otrzymał obustronnie podpisany aneks („Aneks”) do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 17 maja 2018 r. zawartej z Bankiem Millennium S.A („Umowa”). Celem kredytu jest finansowanie bieżącej działalności Spółki. Na mocy Aneksu, dokonano zmiany okresu kredytowania, tj. wydłużono go do dnia 11 lipca 2020 r. Pozostałe istotne warunki Umowy nie uległy zmianie.