Raport bieżący nr 6/2020

23 kwietnia 2020

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 kwietnia 2020 r.

Postawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick GamesS.A. („Spółka”), niniejszym w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2020 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od podjęcia żadnej z uchwał objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono do protokołu sprzeciwów.

Załącznik nr 1