Raport bieżący nr 6/2021

14 maja 2021

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Raport kwartalny za I kwartał 2021 r.

Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu raport kwartalny Spółki za I kwartał 2021 r.

Załącznik nr 1