Raport bieżący nr 7/2018

1 czerwca 2018

Skrócona nazwa Emitenta: Cherrypick Games S.A.

Data sporządzenia: 2018-06-01

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 29 czerwca 2018 roku

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) działając na postawie art. 399 § 1 i art. 402(1)  oraz 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 29 czerwca 2018 roku na godzinę 10:00  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie (00-014) przy ul. Moniuszki 1a, XII p.

W załączeniu Spółka przekazuje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.

Postawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) oraz pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.