Raport bieżący nr 7/2020

29 czerwca 2020

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Zawarcie umowy wydawniczej z Huuuge Global Ltd

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: 

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 26 czerwca 2020 r. doszło do zawarcia umowy wydawniczej pomiędzy Spółką a Huuuge Global Ltd z siedzibą w Larnace (Cypr) („Huuuge Global”) („Umowa”).Na mocy zawartej Umowy, Huuuge Global zobowiązała się do udostępnienia oraz promocji na platformach takich jak iOS, Android, Facebook czy Amazon gry Solitaire: Wildlife Adventures wydanej przez Spółkę. Zgodnie z postanowieniami umowy, Spółka udzieliła Huuuge Global wyłącznej międzynarodowej licencji na publikację, komercyjną dystrybucję oraz rozwój i obsługę gry z prawem do udzielenia sublicencji na zasadach przewidzianych w umowie.Strony ustaliły typowe dla podobnych umów zasady podziału przychodów (Revenue Share).Umowa została zawarta na jeden rok, z możliwością automatycznego przedłużenia o kolejne okresy obejmujące jeden rok. Strony ustaliły efektywny dzień rozpoczęcia współpracy na 24 czerwca 2020 r.Huuuge Global jest międzynarodowym deweloperem i wydawcą gier skoncentrowanym na dynamicznie rozwijającym się wielomiliardowym rynku gier mobilnych. Zmierzając do pozycji globalnego lidera w kategorii rozgrywanych w czasie rzeczywistym darmowych (free-to-play) gier typu casual (dla graczy okazjonalnych), Huuuge redefiniuje tę kategorię gier poprzez dostarczenie graczom ciekawych i integrujących doświadczeń dających maksymalną radość i rozrywkę miliardom graczy na całym świecie.