Raport bieżący nr 7/2021

9 czerwca 2021

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 czerwca 2021 r.

Postawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”), niniejszym w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 czerwca 2021 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad oraz nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Ponadto podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono do protokołu sprzeciwów.

Spółka przekazuje treść podjętych uchwał w załączeniu do niniejszego raportu.

Załącznik nr 1