Raport bieżący nr 7/2021

16 lutego 2021

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Otrzymanie częściowej spłaty należności od Kuu Hubb Oy

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. _”Spółka”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie zawarcia aneksu do ugody z Kuu Hubb Oy _”Kuu Hubb”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zaksięgowała wpłatę od Kuu Hubb w wysokości 100.000 euro. Spółka otrzymała informację od Kuu Hubb, iż pozostała kwota zaległych należności wynikająca z drugiej raty _w wysokości 150.000 euro_ zostanie uiszczona w ciągu kilku dni.