Raport bieżący nr 7/2022 ESPI

21 marca 2022

Skrócona nazwa emitenta: CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy o współpracy na wykonanie portu gry My SPA Resort na Nintendo Switch

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2021 z dnia 12 lutego 2021 r., Zarząd Cherrypick Games S.A. _”Emitent”_ informuje, że w dniu 21 marca 2022 r., doszło do zawarcia pomiędzy Emitentem a Forestlight Games sp. z o. o. porozumienia o rozwiązaniu umowy o współpracy na wykonanie portu gry My SPA Resort na Nintendo Switch _”Porozumienie”_. Na mocy Porozumienia, strony oświadczyły, że w związku z realizacją umowy oraz jej rozwiązaniem nie istnieją żadne rozliczenia, w tym w szczególności finansowe pomiędzy stronami.