Raport bieżący nr 8/2019

22 maja 2019

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Powiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Postawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu: 

Zarząd Cherrypick Games S.A. „Spółka” informuje, że w dniu 22 maja 2019 r. otrzymał od Członka Zarządu Pana Michała Sroczyńskiego powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki. Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

Załącznik nr 1