Raport bieżący nr 8/2020

3 lipca 2020

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 3 lipca 2020 r.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu: 

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 3 lipca 2020 r. co najmniej 5% liczby głosów posiadali następujący akcjonariusze:

1. Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działające w imieniu funduszy: Rockbridge FIZ Long – Short, Rockbridge FIZ Alpha Hedge, Rockbridge FIO Parasolowy Rockbridge Subf. Gier i Innowacji, Rockbridge FIO Parasolowy Rockbridge Subf. Selektywny, Rockbridge FIO Parasolowy Rockbridge Subf. Akcji MIŚS posiadało łącznie 216 581 akcji Spółki, z których przysługiwało 216 581 głosów, co stanowiło 23,10% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 15,93% ogólnej liczby głosów w Spółce.

2. Marcin Kwaśnica posiadał 459 626 akcji Spółki, z których przysługiwało 459 626 głosów, co stanowiło 49,03% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 33,81% ogólnej liczby głosów w Spółce.

3. Michał Sroczyński posiadał 259 915 akcji Spółki, z których przysługiwało 259 915 głosów, co stanowiło 27,72% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 19,12% ogólnej liczby głosów w Spółce.