Raport bieżący nr 8/2021

9 czerwca 2021

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 czerwca 2021 r.

Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Drobę.

Spółka w załączeniu przekazuje życiorys nowo powołanego Członku Rady Nadzorczej Spółki.

Załącznik nr 1