Raport bieżący nr 8/2021

24 lutego 2021

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Otrzymanie należności od Kuu Hubb Oy

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. _”Spółka”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie zawarcia aneksu do ugody z Kuu Hubb Oy _”Kuu Hubb”__”Aneks do Ugody”_ oraz raportu ESPI nr 7/2021 z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie otrzymania częściowej spłaty należności od Kuu Hubb, informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała potwierdzenie z banku prowadzącego jej rachunek bieżący, o zaksięgowaniu w dniu 23 lutego 2021 r. pozostałej części należności od Kuu Hubb wynikającej z drugiej raty ustalonej na mocy Aneksu do Ugody, tj. wpłaty w wysokości 150.000 euro.