Raport bieżący nr 8/2022 EBI

28 kwietnia 2022

Skrócona nazwa emitenta: CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Powołanie członków Zarządu Spółki na nową kadencję

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:
Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) informuje o podjęciu w dniu 28 kwietnia 2022 r. przez Radę Nadzorczą Spółki uchwał dotyczących powołania Zarządu Spółki na kolejną wspólną pięcioletnią kadencję ze skutkiem od dnia 29 kwietnia 2022 r., w dotychczasowym składzie:

– Marcin Kwaśnica – Prezes Zarządu,

– Michał Sroczyński – Członek Zarządu.

Spółka w załączeniu przekazuje życiorysy członków Zarządu Spółki.

Załącznik nr 1: Marcin Kwaśnica CV
Załącznik nr 2: Michał Sroczyński CV