Raport bieżący nr 8/2022 ESPI

1 kwietnia 2022

Skrócona nazwa emitenta: CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 29 kwietnia 2022 r.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:
Zarząd Cherrypick Games S.A. _”Spółka”_ działając na postawie art. 399 § 1 i art. 402_1_ oraz 402_2_ Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 kwietnia 2022 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Spaces Marszałkowska, ul. Marszałkowska 126/134 _I piętro_, 00-008 Warszawa.

W załączeniu Spółka przekazuje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał. Treść proponowanych zmian w Statucie Spółki znajduje się w projekcie uchwały nr 19 oraz 20.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce, Spółka zwraca uwagę akcjonariuszy, na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: hello@cherrypickgames.com

Załącznik nr 1: Ogłoszenie
Załącznik nr 2: Projekt uchwał