Raport bieżący nr 9/2018

6 lipca 2018

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Powiadomienia o transakcjach dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu: 

Zarząd Cherrypick Games S.A. _”Spółka”_ informuje, że w dniu 6 lipca 2018 r. otrzymał od Prezesa Zarządu Pana Marcina Kwaśnicy oraz Członka Zarządu Pana Michała Sroczyńskiego powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki. Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.