Raport bieżący nr 9/2018

29 czerwca 2018

Skrócona nazwa Emitenta: Cherrypick Games S.A.

Data sporządzenia: 2018-06-29

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cherrypick Games S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku.

Podstawa prawna:  § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2018 roku.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.