Raport bieżący nr 9/2019

7 czerwca 2019

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 czerwca 2019 r

Postawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść raportu: 

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 czerwca 2019 roku („NWZ”).

NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z NWZ nie zgłoszono sprzeciwów.

Załącznik nr 1