Raport bieżący nr 9/2019

23 maja 2019

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 24 czerwca 2019 roku

Postawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) oraz pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu: 

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) działając na postawie art. 399 § 1 i art. 402(1) oraz 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 i ust. 4 Statutu Spółki zwołuje na dzień 24 czerwca 2019 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie (04-838) przy ul. Izbickiej 8a.

W załączeniu Spółka przekazuje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4