Raport bieżący nr 9/2021

17 czerwca 2021

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki 

Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 17 czerwca 2021 r. Spółka otrzymała oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej złożone przez Pana Grzegorza Kurka.