Raport bieżący nr 1/2017

20 października 2017

Skrócona nazwa emitenta: CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Przystąpienie do systemu ESPI

Podstawa prawna:  Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) działając na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) informuje, że w dniu 20 października 2017 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przydzielił Spółce dostęp do systemu ESPI. W związku z powyższym od dnia dzisiejszego Spółka będzie przekazywać wymagane odpowiednimi przepisami prawa informacje z wykorzystaniem systemu ESPI.