Raport bieżący nr 19/2019

27 sierpnia 2019

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Otrzymanie potwierdzenia uznania sporu z KuuHubb Oy przed Sądem Arbitrażowym w Helsinkach za rozpoczęty

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu: 

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 17/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku Zarząd Cherrypick Games S.A., informuje, że otrzymał informację o doręczeniu Kuuhubb Oy wniosku Spółki o wszczęcie postępowania arbitrażowego, co skutkuje zawiśnięciem sporu pomiędzy Spółką a Kuuhubb Oy. Spór został poddany pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego FAI przy Fińskiej Izbie Gospodarczej w Helsinkach i prowadzony będzie zgodnie z regułami arbitrażowymi tego sądu.