Raport okresowy za I kwartał 2019 roku

14 maja 2019

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Raport okresowy za I kwartał 2019 roku

Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść raportu: 

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu raport okresowy Spółki za I kwartał 2019 roku.

Załącznik nr 1