Raport okresowy za III kwartał 2019 roku

13 listopada 2019

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat:
Raport okresowy za III kwartał 2019 roku

Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu raport okresowy Spółki za III kwartał 2019 roku.

Załącznik nr 1