Raport okresowy za III kwartał 2022 roku

23 listopada 2022

Skrócona nazwa emitenta: CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu raport kwartalny Spółki za III kwartał 2022 r.

Załącznik nr 1