Raport roczny za 2022 rok

28 lutego 2023

Skrócona nazwa emitenta: CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat:Zarząd Cherrypick Games S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za 2022 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu: Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu raport roczny za rok 2022.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5